Background

Cho đi

K2: Rise Up

Icon

Ngày kêu gọi: 2024/03/30

Chia sẻ

Câu chuyện

Thông tin quyên góp

Icon

Còn 216 ngày

/ 500,000,000đ

0%

Đồng hành cùng dự án

BÁO CÁO MINH BẠCH CHUYỂN KHOẢN

Powered by letweb.net

Số tiền đã ủng hộ : +0 / 0 VNĐ
Ngày chuyển Số tiền Nội dung

Powered by letweb.net |

Nội dung chuyển khoản cần nhập đúng “Mã ủng hộ” để chúng tôi nhận ra ủng hộ của bạn. Sau khi bạn đã nhập đúng mã ủng hộ vào nội dung chuyển khoản & chuyển khoản thành công,  sẽ có email xác nhận gửi đến email bạn đã cung cấp. Trường hợp bạn không nhận được email và muốn chúng tôi gửi lại email xác nhận cho bạn, vui lòng cấp cho chúng tôi thông tin của bạn tại đây.

các chương trình
cho đi khác