Quỹ Khởi Sự Từ Tâm theo đuổi sứ mệnh “Cải thiện cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam qua việc cung cấp cơ hội giáo dục và chăm sóc sức khỏe một cách chuyên sâu và toàn diện”.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.