Background

CÙNG LÀM CHA MẸ

DỰ ÁN CÙNG LÀM CHA MẸ là một dự án cộng đồng cùng đồng hành trong hành trình lớn khôn của những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hành động của dự án hướng đến mục đích hạn chế tối đa việc sử dụng hoặc gắn bó lâu dài với cơ sở trợ giúp trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em mồ côi. Đảm bảo trẻ em mồ côi phải được nuôi dưỡng trên nền tảng của gia đình và cộng đồng một cách an toàn và được tiếp cận các nguồn lực để phát triển toàn diện. Hướng tới một thế hệ phát triển đầy đủ về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm

Vấn đề

Hiện nay, trẻ mồ côi phần lớn đang sống trong các gia đình có điều kiện rất khó khăn:

Hơn một nữa trẻ em mồ côi là trẻ nhập cư, đang sống trong các khu trọ.

Thu nhập chính của gia đình chủ yếu từ các công việc phi chính thức (làm thuê, bán rong,…)

Đặc biệt về đời sống tinh thần:

Rất nhiều trường hợp đang trải phải trải qua ít nhất một vấn đề về mặt tâm lý, tình cảm.

 

Image
Image
Icon

 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 Phát triển toàn diện

      Gia đình là nền tảng

           Phát huy sức mạnh của cộng đồng

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Hạn chế số lượng trẻ em mồ côi/bị bỏ rơi mới gia nhập các cơ sở trợ giúp:
Thành lập kênh liên lạc cộng đồng là nơi tiếp nhận thông tin và hỗ trợ trẻ mồ côi có nhu cầu tìm kiếm lại người thân, gia đình ruột hoặc gia đình thay thế


2. Hỗ trợ tài chính cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm đảm bảo cho trẻ được học tập trong môi trường phổ thông chính quy:

Hỗ trợ học bổng giáo dục
Quản lý, giám sát và đánh giá định kỳ
Hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong đời sống của gia đình và trẻ3
. Xây dựng năng lực cho trẻ em mồ côi
Xây dựng các lớp học kỹ năng sống, các lớp học năng khiếu theo nhu cầu
Xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn qua các lớp Tập huấn TOT (tập huấn cho tập huấn viên) cho giáo viên địa phương.

4. Nâng cao năng lực cho người thân/người nuôi dưỡng
Tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức cho người thân trẻ liên quan đến các chủ đề nuôi dạy con cái và các vấn đề khác trong gia đình.
Xây dựng đội ngũ nhân lực tập huấn viên địa phương là những cán bộ Hội Phụ nữ, cán bộ Đoàn Thanh niên,...

Image

Image

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN

Trẻ em mồ côi tiếp cận đầy đủ các nguồn lực, các dịch vụ để được phát triển dựa trên gia đình của mình, không tách khỏi cộng đồng hay phụ thuộc vào các cơ sở trợ giúp trẻ mồ côi. Từ đó, giảm thiểu số lượng trẻ em mồ côi phụ thuộc vào các cơ sở trợ giúp, phụ thuộc vào phúc lợi xã hội nhà nước.

Dự án sẽ đồng hành cùng với trẻ em mồ côi và gia đình giải quyết những vấn đề từ vật chất cho đến tinh thần trong suốt hành trình lớn lên và trưởng thành của trẻ.

Nhiều gia đình (không riêng gia đình/người nuôi dưỡng trẻ em mồ côi) tiếp cận được các dịch vụ, nguồn lực và được nâng cao nhận thức, kỹ năng trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Địa phương xây dựng được một đội ngũ giảng viên nguồn, tiếp tục chủ động trong hoạt động đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em nói chung tại địa phương không riêng những trẻ em mồ côi thuộc dự án.


ĐỊA BÀN DỰ ÁN:

                             TP. HỒ CHÍ MINH    BÌNH DƯƠNG   ĐỒNG NAI


NHÂN SỰ DỰ ÁN:

  • Quản lý dự án: Nguyễn Đức Ngọc
  • Quản lý chuyên môn: Thạc sĩ Nguyễn Văn Bình
  • Nhân viên công tác xã hội tại cộng đồng: Lương Thiện Nhân
  • Cán bộ gây quỹ: Bùi Thị Kiều Trang
  • Cán bộ truyền thông: Phạm Văn Châu 
Icon

Hôm nay, một trong chúng ta đến với “CÙNG LÀM CHA MẸ” không phải để đặt vào mình vai trò của một người cha hay một người mẹ. Nhưng một trong chúng ta khi đến với “CÙNG LÀM CHA MẸ” đã trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình tìm về, được sống trong tình cảm gia đình thiêng liêng một cách trọn vẹn của nhiều đứa trẻ.