vechungtoi1

Chúng tôi là ai

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm được đổi tên từ Quỹ Từ thiện Kim Oanh theo quyết định số 811/QĐ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương từ tháng 4 năm 2024, đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong hành trình thiện nguyện của mình.

 

Quỹ Từ thiện Kim Oanh, được sáng lập bởi Bà Đặng Thị Kim Oanh theo Quyết định số 3039/QĐ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2015, đã ghi dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng với 15 năm hoạt động bền bỉ. Suốt chặng đường đó, Quỹ đã triển khai gần 1100 chương trình, ở hầu khắp tỉnh thành trên cả nước, với tổng kinh phí lên tới 400 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2023, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã được ghi nhận là một trong mười tập thể xuất sắc giành Giải thưởng Tình nguyện quốc gia.

 

Sự thay đổi tên từ “Quỹ Từ thiện Kim Oanh” thành “Quỹ Khởi Sự Từ Tâm” không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà còn là sự điều chỉnh về chiến lược và mục tiêu phát triển dài hạn của Quỹ. Sự thay đổi này phản ánh quyết tâm mạnh mẽ trong việc định hướng lại sứ mệnh và mở rộng phạm vi hoạt động, nhằm tạo ra những tác động bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Quỹ Khởi Sự Từ Tâm hướng đến việc cải thiện sinh kế, thúc đẩy cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế, và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng.

Mục tiêu dài hạn của Quỹ là xây dựng một hệ sinh thái thiện nguyện toàn diện, nơi mỗi sáng kiến không chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt mà còn mở ra những cơ hội mới, đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. Định vị mình là chiếc cầu nối, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm không ngừng kết nối các nguồn lực dựa trên sự tự nguyện, hợp tác và cam kết đồng hành giữa các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, quỹ thiện nguyện quốc gia, các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, cơ quan chuyên môn, tổ chức và cá nhân tài trợ với những mảnh đời bất hạnh, những cộng đồng khó khăn cần hỗ trợ.

 

Được khai sinh từ sứ mệnh và thành tựu vững vàng của Quỹ Từ thiện Kim Oanh (được sáng lập từ năm 2015), Quỹ Khởi Sự Từ Tâm sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng, cam kết đem lại những thay đổi tích cực và bền vững, lan tỏa giá trị nhân văn và góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

anhvechungtoi1

Giá trị cốt lõi

Khởi Sự Từ Tâm

Hành Động Tử Tế

Tác động bền vững

Khởi sự bằng lòng trắc ẩn  Khởi gợi kết nối đồng cảm  Khuyến khích tự nguyện sẻ chia  Không ngừng thu hẹp khoảng cách  Khẳng định cam kết lâu dài

Sứ mệnh

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm theo đuổi sứ mệnh “Cải thiện cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam qua việc cung cấp cơ hội giáo dục và chăm sóc sức khỏe một cách chuyên sâu và toàn diện”

Mục tiêu chiến lược

● Tăng cường thúc đẩy hỗ trợ giáo dục và y tế đa chiều

Phát triển các chương trình giáo dục và y tế đa chiều, từ dự phòng đến can thiệp, nhằm cung cấp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một sự hỗ trợ toàn diện, đồng thời tạo điều kiện cho họ phát triển toàn diện.

 

● Tăng cường hỗ trợ gia đình

Tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ cho gia đình, đặc biệt là việc xây dựng môi trường gia đình tích cực và ổn định về sinh kế, có sự gắn kết giữa các thành viên, nhấn mạnh kỹ năng làm cha mẹ để kiến tạo môi trường nền tảng nơi trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt có thể phát triển tốt nhất.

 

● Xây dựng mạng lưới đối tác đa dạng

Tạo ra một mạng lưới đối tác gồm các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, và các cộng đồng địa phương để tận dụng tối đa các nguồn lực và kiến thức có sẵn, đồng thời đảm bảo tính đa dạng và tính bền vững của chương trình.

 

● Kiến tạo và duy trì mạng lưới các mối quan hệ bền vững trong cộng đồng

Phát triển các chương trình và hoạt động nhằm kiến tạo mạng lưới các mối quan hệ tích cực trong cộng đồng, từ đó tạo điều kiện duy trì bền vững các hoạt động hỗ trợ và theo dõi sự phát triển toàn diện của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

 

● Nghiên cứu và cập nhật tri thức khoa học

Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học chất lượng cao cập nhật tri thức về vấn đề, nhu cầu và khả năng giải quyết các thách thức mới phát sinh đối với trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt. Bằng cách này, chúng tôi không chỉ có khả năng đáp ứng mạnh mẽ hơn các nhu cầu cụ thể của trẻ em và gia đình, mà còn đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng tri thức và hành động, giúp tạo ra các giải pháp sáng tạo và hiệu quả hơn cho tương lai của trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt.

 

● Theo dõi và đánh giá

Xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động và chương trình, từ đó có thể điều chỉnh và cải thiện liên tục để đảm bảo sự hiệu quả và bền vững của chương trình.

Cách tiếp cận

Từ thiện

• Cứu trợ khẩn cấp

• Hỗ trợ nhu yếu phẩm

• Tài trợ thuốc men & thiết bị y tế

• Tài trợ kinh phí điều trị bệnh

• Tài trợ học bổng

• Tài trợ trang thiết bị học tập

• Lan toả nhân văn

• Thực hiện trách nhiệm công dân

Phát triển cộng đồng

• Xây dựng môi trường sống

• Phòng ngừa bệnh tật

• Phát triển cá nhân

• Chương trình hành động vì trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt 2023 – 2030

 

Nghiên cứu khoa học

• Chương trình Phát triển tri thức thiện nguyện phục vụ cộng đồng 2050

• Chương trình Xây dựng Hệ sinh thái thiện nguyện 2030

 

Sơ đồ tổ chức