Background

Cho đi

THÔNG TIN QUYÊN GÓP

TÀI KHOẢN NHẬN ĐÓNG GÓP

Bạn có thể ủng hộ cho quỹ bằng cách chuyển khoản hoặc quét mã QR code dưới đây:

 • Tên tài khoản: Quỹ Từ Thiện Kim Oanh

 • Số tài khoản: 3103

 • Ngân hàng: MBBank

 • Chi nhánh: Gia Định

BankQr

Các hoàn cảnh quyên góp

 • Tất cả
 • Giáo dục
 • Y tế
 • Nhà tình thương/ Nhà đại đoàn kết
 • Khắc phục hậu quả thiên tai
 • Đối tượng chính sách
 • Chương trình khác
Image

Chương trình khác

K1: CÙNG LÀM CHA MẸ

233,799,431đ / 500,000,000đ

46.76%

Image

Chương trình khác

K2: Rise Up

/ 500,000,000đ

0%

Image

Chương trình khác

K3: Tự Lực Vì Chính Tôi

/ 500,000,000đ

0%

Image

Chương trình khác

K4: Sóng Chữa Lành

/ 500,000,000đ

0%

Image

Chương trình khác

Thắp sáng tâm hồn trẻ mồ côi

2,050,000đ / 5,000,000đ

41%

BÁO CÁO MINH BẠCH CHUYỂN KHOẢN

Powered by letweb.net

Số tiền đã ủng hộ / chi : +460,865,386 / -324,170,000 VNĐ
Ngày chuyển Số tiền Nội dung
6 ngày trước
2024-06-08 21:58:00
+4,000,000 CLCM Hoang Ngoc Minh Toan 04 be Hieu. Mai. Phat va Khoa T6.2024
1 tuần trước
2024-06-07 21:09:00
+2,000,000 MBVCB.6196274787.448118.Quy lam cha me.CT tu 0531002226076 HOANG CHAU TUAN toi 3103 QUY KHOI SU
1 tuần trước
2024-06-07 16:05:00
+4,000,000 CLCM 3NGUYENCAOKHOA 04 KyAnhDoanhMiTuyet FT24159795908095 Ma giao dich Tr
1 tuần trước
2024-06-07 14:52:00
+2,000,000 MBVCB.6192699945.198871.CLCM Kieu Thi Thuy Duyen 01 Doan Kim Hieu Thang 6, 7.2024.CT tu
1 tuần trước
2024-06-04 22:28:00
+500,000 Ta Dang Nguyen chuyen tien Ma giao dich Trace291710 Trace 291710
2 tuần trước
2024-06-03 21:23:00
+500,000 MBVCB.6163261771.852051.NGUYEN KIM HUNG chuyen tien.CT tu 0071001189773 NGUYEN KIM HUNG toi 3103 Q
2 tuần trước
2024-06-03 20:40:00
+500,000 LE TRUNG HIEU chuyen tien Ma giao dich Trace321615 Trace 321615
2 tuần trước
2024-06-03 20:36:00
+500,000 TRAN TRUNG DUC chuyen khoan
2 tuần trước
2024-06-03 20:17:00
+500,000 MBVCB.6162712301.513643.HOANG CHAU TUAN chuyen tien.CT tu 0531002226076 HOANG CHAU TUAN toi 3103 Q
2 tuần trước
2024-06-03 19:14:00
+500,000 TRINH THI MINH HOA Quy cung lam cha me Ma giao dich Trace290447 Trace 290447

Powered by letweb.net