Background

Cho đi

THÔNG TIN QUYÊN GÓP

TÀI KHOẢN NHẬN ĐÓNG GÓP

Bạn có thể ủng hộ cho quỹ từ thiện bằng cách chuyển khoản hoặc quét mã QR code dưới đây:

 • Tên tài khoản: Quỹ Từ thiện Kim Oanh tỉnh Bình Dương

 • Số tài khoản: 3103

 • Ngân hàng: MBBank

 • Chi nhánh: Gia Định

BankQr

Các hoàn cảnh quyên góp

 • Tất cả
 • Giáo dục
 • Y tế
 • Nhà tình thương/ Nhà đại đoàn kết
 • Khắc phục hậu quả thiên tai
 • Đối tượng chính sách
 • Chương trình khác
Image

Chương trình khác

K1: CÙNG LÀM CHA MẸ

233,799,431đ / 500,000,000đ

46.76%

Image

Chương trình khác

K2: Rise Up

/ 500,000,000đ

0%

Image

Chương trình khác

K3: Tự Lực Vì Chính Tôi

/ 500,000,000đ

0%

Image

Chương trình khác

K4: Sóng Chữa Lành

/ 500,000,000đ

0%

Image

Chương trình khác

Thắp sáng tâm hồn trẻ mồ côi

2,050,000đ / 5,000,000đ

41%

BÁO CÁO MINH BẠCH CHUYỂN KHOẢN

Powered by letweb.net

Số tiền đã ủng hộ / chi : +417,063,386 / -290,370,000 VNĐ
Ngày chuyển Số tiền Nội dung
4 ngày trước
2024-05-21 10:59:00
+1,000,000 Ung ho truong Vaisali An Do
4 ngày trước
2024-05-21 09:07:00
+1,000,000 MBVCB.6054034685.456020.Ung ho truong hoc ando vaisati.CT tu 0421000496023 THANG THE LE toi 310
5 ngày trước
2024-05-20 07:22:00
+4,000,000 HO THI CAM HUYEN- Ma GD ACSP/ 2T868995
6 ngày trước
2024-05-19 01:51:00
+6,953 Tra lai tien gui tai khoan cua QUY KHOI SU TU TAM
6 ngày trước
2024-05-18 22:42:00
+1,000,000 Ung ho truong Vaishali An Do FT24141167736800 Ma giao dich Trace961158 Tra
6 ngày trước
2024-05-18 22:37:00
+3,000,000 MBVCB.6035539996.141696.LE THI TUY PHUONG UNG HO TRUONG HOC ANDO VAISATI.CT tu 0421000421849 L
1 tuần trước
2024-05-15 18:41:00
+500,000 DINH TRONG NHAN ung ho Quy Tu Thien Kim Oanh - Ma giao dich/ Trace602566 Trace
2 tuần trước
2024-05-09 17:15:00
+500,000 VU THI LAN HUONG chuyen tien FT24130769469605 - Ma giao dich/ Trace432292 Trace
2 tuần trước
2024-05-07 15:58:00
+4,000,000 Tamnguyen Caokhoa ho tro 4 be CLCM TuyetMiDoanhKy Anh FT24128950000972 - Ma g
3 tháng trước
2024-03-05 09:00:00
+1,000,000 jahyun 01 ngo thi anh nguyet - Ma giao dich/ Trace221074 Trace 221074

Powered by letweb.net