Background

Cho đi

THÔNG TIN QUYÊN GÓP

TÀI KHOẢN NHẬN ĐÓNG GÓP

Bạn có thể ủng hộ cho quỹ từ thiện bằng cách chuyển khoản hoặc quét mã QR code dưới đây:

 • Tên tài khoản: Quỹ Từ thiện Kim Oanh tỉnh Bình Dương

 • Số tài khoản: 3103

 • Ngân hàng: MBBank

 • Chi nhánh: Gia Định

BankQr

Các hoàn cảnh quyên góp

 • Tất cả
 • Giáo dục
 • Y tế
 • Nhà tình thương/ Nhà đại đoàn kết
 • Khắc phục hậu quả thiên tai
 • Đối tượng chính sách
 • Chương trình khác
Image

Chương trình khác

K1: CÙNG LÀM CHA MẸ

233,799,431đ / 500,000,000đ

46.76%

Image

Chương trình khác

K2: Rise Up

/ 500,000,000đ

0%

Image

Chương trình khác

K3: Tự Lực Vì Chính Tôi

/ 500,000,000đ

0%

Image

Chương trình khác

K4: Sóng Chữa Lành

/ 500,000,000đ

0%

Image

Chương trình khác

Thắp sáng tâm hồn trẻ mồ côi

2,050,000đ / 5,000,000đ

41%

BÁO CÁO MINH BẠCH CHUYỂN KHOẢN

Powered by letweb.net

Số tiền đã ủng hộ / chi : +402,056,433 / -290,370,000 VNĐ
Ngày chuyển Số tiền Nội dung
2 tháng trước
2024-03-05 09:00:00
+1,000,000 jahyun 01 ngo thi anh nguyet - Ma giao dich/ Trace221074 Trace 221074
3 tháng trước
2024-03-05 00:02:00
+4,000,000 Tamnguyen Caokhoa ho tro 4 be CLCM TuyetMiDoanhKy Anh FT24065113387593 - Ma
3 tháng trước
2024-03-01 15:53:00
+10,000,000 Mong nhieu dieu tot dep den moi nguoi - Ma giao dich/ Trace712578 Trace 712578
3 tháng trước
2024-02-28 14:56:00
+1,000,000 UNG HO DU AN CLCM THANG 01 2024 280224 14 56 30 018278 Ma giao dich Trace018278
3 tháng trước
2024-02-28 14:18:00
+12,000,000 CLCM DONG TAN DAT 1 TRAN HUU THANG 280224 14 18 43 980155 Ma giao dich Trace98
3 tháng trước
2024-02-27 15:53:00
+2,000,000 Nguyen Phuong Thao chuyen tien Ma giao dich Trace421296 Trace 42129
3 tháng trước
2024-02-23 15:08:00
+13,851,006 NGUYEN VAN BINH hoan ung ct tap huan nguoi nuoi duong , ma GD 195348240- Ma GD ACSP n3631740
3 tháng trước
2024-02-17 22:51:00
+4,430 Tra lai tien gui tai khoan cua QUY TU THIEN KIM OANH TINH BD
3 tháng trước
2024-02-11 07:10:00
+2,000,000 HOANG CHAU TUAN chuyen tien Ma giao dich Trace031143 Trace 031143
3 tháng trước
2024-02-10 19:04:00
+9,999,999 Chuc KOG se lan toa duoc nhieu hon nua nhung yeu thuong va gia tri Ma giao dic

Powered by letweb.net