HƠN 400 TỶ ĐỒNG ĐÓNG GÓP CỘNG ĐỒNG KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NĂM 2022

TÍNH TỪ NĂM 2022 ĐẾN NAY

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm đã hỗ trợ

72.718  Người hưởng thụ

256 Chương trình được thực hiện

37.098.787.535 đ  Tổng kinh phí

1.058 Lượt Mạnh Thường Quân đóng góp, ủng hộ

38  Đơn vị đồng hành

29 Căn nhà được xây tặng

2  Phòng học được xây dựng

1 Trạm y tế được xây dựng

2  Cầu dân sinh được xây dựng

20.398 Phần quà

4.534  Suất học bổng

72 Trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu

5  Trường hợp mổ hàm ếch

3 Trường hợp mổ tim

90  Trẻ vi phạm pháp luật được nhận các chuỗi lớp đào tạo phát triển kỹ năng