Background

Dự án

SÓNG CHỮA LÀNH

Dự án “Wave of Healing – Sóng Chữa Lành” được tạo ra với mục tiêu hỗ trợ kinh phí điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, mang lại hy vọng và sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật. Chúng tôi tin rằng, giống như sóng biển không ngừng vỗ về bờ cát, sự hỗ trợ và tình thương của cộng đồng có thể mang lại sức mạnh chữa lành cho những trái tim bé bỏng.

Vấn đề

Dự án “Wave of Healing – Sóng Chữa Lành” được tạo ra với mục tiêu hỗ trợ kinh phí điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, mang lại hy vọng và sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật. Chúng tôi tin rằng, giống như sóng biển không ngừng vỗ về bờ cát, sự hỗ trợ và tình thương của cộng đồng có thể mang lại sức mạnh chữa lành cho những trái tim bé bỏng.

Image
Image
Icon

Dự án “Wave of Healing – Sóng Chữa Lành” được tạo ra với mục tiêu hỗ trợ kinh phí điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, mang lại hy vọng và sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật. Chúng tôi tin rằng, giống như sóng biển không ngừng vỗ về bờ cát, sự hỗ trợ và tình thương của cộng đồng có thể mang lại sức mạnh chữa lành cho những trái tim bé bỏng.