Background

VỀ CHÚNG TÔI

HOÀI BÃO, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ

Image

Hoài Bão

Trở thành tổ chức phi lợi nhuận tập trung giải quyết các vấn đề về rào cản tiếp cận các điều kiện cho sự phát triển của trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt một cách chuyên sâu và toàn diện

Background

Sứ mệnh

Vì một cộng đồng sống văn minh và nhân ái hơn

Giá trị

Nhân văn

  • Sống và hành động dựa trên những giá trị vì con người và cho con người.
  • Tự trọng với bản thân và tôn trọng sự khác biệt của người khác

  • Hợp tác cùng sáng tạo ra cách thức mới trên tinh thần khai phóng và kiến tạo

Hiệu quả

  • Giải trình kịp thời, trung thực và cung cấp thông tin minh bạch
  • Theo đuổi sự chuyên nghiệp và ưu tú trong từng hoạt động
  • Đội ngũ nhân sự làm việc với tinh thần tự do và trách nhiệm cao
Image