NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

 • 14

  Năm kinh nghiệm

 • 47

  Địa phương được hỗ trợ

 • 305

  Tỷ đồng tổng kinh phí

 • 953

  Chương trình được thực hiện

Hành trình
Khởi Sự Từ Tâm

Dự Án Đang Gây Quỹ

Background

Kim Oanh Foundation

“HẠNH PHÚC bắt đầu HIỆN DIỆN lúc bạn lựa chọn CHO ĐI”