Background

Tuyển dụng

Cơ hội làm việc tại
kim oanh foundation

Image
Image
Image

Những vị trí đang tuyển dụng

Image

Cộng tác viên hành chính văn phòng

Vị trí: Cộng tác viên hành chính văn phòng

Ngày hết hạn: 22/04/2023

Image

Cộng tác viên Media, biên tập nội dung, phát triển công nghệ số

Vị trí: Cộng tác viên Media, biên tập nội dung, phát triển công nghệ số

Ngày hết hạn: 24/04/2023

Image

Cộng tác viên team Nghiên cứu và phát triển dự án

Vị trí: Cộng tác viên team Nghiên cứu và phát triển dự án

Ngày hết hạn: 26/04/2023