Background

Tuyển dụng

Cơ hội làm việc tại
Quỹ Khởi Sự Từ Tâm

Image
Image
Image

Những vị trí đang tuyển dụng

Image

Trợ lý Chương trình

Vị trí: Phụ trách quản lý mạng lưới đối tác ngoài doanh nghiệp

Ngày hết hạn: 27/07/2024

Image

Trợ lý Giám đốc Quỹ

Vị trí: Phụ trách Phát Triển Mạng Lưới doanh nghiệp và KOL

Ngày hết hạn: 27/07/2024

Image

Cộng tác viên hành chính văn phòng

Vị trí: Cộng tác viên hành chính văn phòng

Ngày hết hạn: 22/04/2023

Image

Cộng tác viên Media, biên tập nội dung, phát triển công nghệ số

Vị trí: Cộng tác viên Media, biên tập nội dung, phát triển công nghệ số

Ngày hết hạn: 24/04/2023

Image

Vị trí: Junior Graphic Designer (en)

Vị trí: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 29/11/2022

Image

Cộng tác viên team Nghiên cứu và phát triển dự án

Vị trí: Cộng tác viên team Nghiên cứu và phát triển dự án

Ngày hết hạn: 26/04/2023