Background

Chương trình

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược dài hạn với các đối tác ngoài doanh nghiệp (tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức đoàn thể xã hội, cơ quan chuyên môn, tình nguyện viên) nhằm phát triển mạng lưới đối tác tiềm năng:

Quản lý, duy trì và phát triển mạng lưới đối tác:

Theo dõi và đánh giá kết quả hợp tác, đảm bảo phù hợp với mục tiêu đề ra:

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo:

 

2. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

 

3. YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ

 

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (bao gồm Cover Letter và CV) qua form sau:

Các vị trí liên quan