Background

Tin tức

Quầy sách miễn phí ở Sài Gòn

Kfoundation | 27/09/2022

Quầy sách của ông Nguyễn Ngọc Cần, 71 tuổi, có 3 tiêu chí khá thú vị là không đặt cọc, không biên nhận, không bắt buộc trả lại, ai muốn đọc cứ đến lấy mà không cần trả tiền.

https://youtu.be/7GHqZSpFXAQ

Tin tức liên quan