Background

ABOUT US

Image

Sự ra đời của quỹ từ thiện kim oanh

Với quan điểm luôn xem hoạt động thiện nguyện là một sứ mạng không thể tách rời nhiệm vụ kinh doanh. Ngày 15-5-2016 chính thức ra đời và đi vào hoạt động dưới sự bảo trợ của Kim Oanh Group gồm bốn đơn vị thành viên:

  • Công ty cổ phần Địa ốc Kim oanh
  • Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi
  • Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Thuận Lợi
  • Công ty TNHH Xây dựng An Phước Bình Dương) cùng một số Mạnh Thường Quân

Quỹ từ thiện Kim Oanh đã hoạt động chuyên nghiệp thể hiện vai trò và trách nhiệm xã hội của những người làm kinh doanh. Không dừng lại ở đó, các nhà sáng lập Quỹ còn mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ, chung tay góp sức của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước để nguồn Quỹ ngày càng lớn hơn, giúp đỡ được cho nhiều người hơn.

Image

Lĩnh vực hoạt động

Đặc điểm nổi trội của K Foundation