Background

News

CBNV TẬP ĐOÀN KIM OANH TIẾC THƯƠNG NGƯỜI BẠN VẮN SỐ

Kfoundation | 14/03/2022

Để tưởng nhớ và thể hiện sự đoàn kết, tương trợ nhau lúc gian khó, đại diện Tập đoàn Kim Oanh, Quỹ từ thiện Kim Oanh đã về xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định viếng Huỳnh Bá Anh, chuyên viên MEP, ban quản lý dự án nhà thấp tầng khu vực 1 – Kim Oanh Group và chuyển đến gia đính anh tấm lòng của CBNV gửi đến hỗ trợ vợ con anh vượt qua giai đoạn đau thương, mất mát này.

Tin tức liên quan