Background

News

Dù bị cướp đâm nhiều lần để cướp xe, Thiện vẫn chưa một lần từ bỏ nghề… giúp đời !

Kfoundation | 07/08/2022

Nhà nghèo, nghỉ học sớm, Lê Minh Thiện 23 tuổi ra đời để phụ giúp gia đình. Anh chọn nghề lái xe công nghệ để mưu sinh, thế nhưng, đồng cảm với sự khốn khó người người yếu thế, anh chọn cách chở miễn người già, người khuyết tật suốt nhiều năm qua.

Tin tức liên quan