Background

News

Khám bệnh và chữa bệnh miễn phí cho người dân khó khăn

Kfoundation | 03/08/2022

Khám và chữa bệnh miễn phí cho người dân khó khăn

Để góp sức, chung tay cùng nhóm thiện nguyện Những người bạn, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã góp 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương nhằm san sẻ những khó khăn… và mang đến những gì tốt đẹp nhất đến cộng đồng.
#quytuthienkimoanh #tuthienkimoanh

Tin tức liên quan