Background

News

Ngôi chùa phụng dưỡng hàng trăm cụ bà neo đơn ở Sài Gòn

Kfoundation | 29/09/2022

Ngôi chùa nhỏ Lâm Quang đã suốt gần 25 năm nay cưu mang hơn trăm người già neo đơn, cơ nhỡ. Xung quanh chùa là khu lao động nghèo, diện tích của ngôi chùa cũng nhỏ, ba căn phòng lớn nhất đều được giành làm nơi ở cho các cụ.
#tuthienkimoanh #quytuthienkimoanh #ntpn

Tin tức liên quan