Background

News

Xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận | Nghĩa cử cao đẹp của thanh niên 9x | Quỹ từ thiện Kim Oanh

Kfoundation | 16/04/2022

Sau nhiều lần trăn trở về việc giúp người bị nạn, anh Nguyễn Văn Hà, sống tại thành phố Phan Thiết cùng bạn góp tiền mua xe cứu thương cũ về hoạt động. Gần một năm, chuyến xe 0 đồng Bình Thuận hỗ trợ được khoảng nghìn trường hợp…

Tin tức liên quan