Background

News

TRĂM ĐIỀU THIỆN CHỮ HIẾU ĐỨNG ĐẦU

Kfoundation | 15/08/2019

“Trăm nết người ta hiếu đứng đầu

Đạo làm trai gái, đạo làm dâu…”.

Đức Phật dạy: “Hiếu thảo đứng đầu muôn hạnh”; “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Dù là con trai, con gái hay con dâu thì hiếu thảo vẫn là cái nết tốt đứng đầu, hiếu thảo là đạo trọng. Từ xưa tới nay, hiếu thảo được xem là đạo lý làm người, là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Thuở xưa, thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi chứng đắc pháp lục thông, Ngài vì muốn biết mẹ mình sau khi chết đang ở đâu nên đã dùng thiên nhãn tìm kiếm và thấy mẹ mình đang bị đọa trong đường ngạ quỷ khổ đau không được uống ăn nên thân thể héo gầy mà tự bản thân Ngài cứu không được. Ngài liền thỉnh Phật chỉ dạy phương cách cứu mẹ. Phật dạy, muốn cứu mẹ phải cần đến nguồn năng lượng tươi mát từ bi hỷ xả của mười phương Tăng. Nguồn năng lượng ấy được tập hợp thành năng lực mạnh mẽ nhất là vào ngày rằm tháng Bảy, ngày Phật trời hoan hỷ, ngày chư Tăng mười phương tụ hội. Ngày Tăng Tự tứ hãy dùng những phẩm vật trong sạch dâng lên cúng dường. Nhờ sức chú nguyện của chư Tăng, Ni nếu cha mẹ có sa vào đường khổ thì nhờ phúc đức này được thoát khỏi. Còn nếu cha mẹ không đi trong đường khổ thì nhờ phúc đức này mà được tăng trưởng thiện căn. Nếu cha mẹ hiện tiền còn sống thì cũng nhờ đó mà tăng trưởng tuổi thọ và phát tâm Bồ đề. Còn về người cúng với tâm bồ đề sẽ có cuộc sống an lạc, tự tại hơn. Đó là ý nghĩa báo hiếu của người con Phật.

Noi gương hiếu thảo của Tôn giả Mục Kiền Liên năm xưa, Gia đình Phật tử Nguyễn Thuận, Đặng Thị Kim Oanh cũng như hàng Phật tử tại gia mười phương y chỉ theo lời của Đức Phật chỉ dạy thuở xưa mà sắm sửa lễ vật với tấm lòng chân thành nguyện dâng lên cúng dường Phật, Pháp, Tăng nhân Lễ Tự tứ – Vu Lan báo hiếu tổ chức tại Chùa Từ Đàm – Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại lễ cúng dường đại Tăng với sự quang lâm của 1250 chư tôn đức Tăng, Ni các tổ đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh đại Lễ Tự Tứ, Vu Lan Báo hiếu tổ chức tại Chùa Từ Đàm – Thành phố Huế

Công cha nghĩa mẹ cao vời

Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta

Nên người, ta phải xót xa

Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao.

Nuôi con chẳng quản chi thân

Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn

Biết lấy chi đền nghĩa khó khăn

Lên non xắn đá xây lăng phụng thờ.

Nhân ngày Lễ Vu Lan chúng ta cùng hồi tưởng lại công ơn cha mẹ. Nếu cha mẹ hiện tiền còn sống hãy đem hết lòng thương kính, chăm sóc cho cha mẹ được no ấm an vui. Nếu phụng dưỡng cha mẹ no ấm rồi mà cha mẹ chưa biết tu thì phải khéo khuyên cha mẹ ăn ở hiền lành, quy y Tam Bảo, giữ năm giới, làm điều phước thiện cho cha mẹ có đủ công đức khi lìa xa cõi hồng trần sẽ được sanh vào cõi lành. Nếu cha mẹ đã qua đời rồi thì chính mình thành tâm cúng dường Phật Pháp Tăng để tạo công đức phước lành hồi hướng cha mẹ vãng sanh về thế giới an lành. Đó là điều thiết thực nên làm để báo hiếu.

Hình ảnh tại Đại Lễ:

Phật tử Đặng Thị Kim Oanh thành kính đảnh lễ Chư tôn đức Tăng, Ni trong ngày đại Lễ

và thành tâm dâng phẩm vật cúng dường đại Tăng

Phật tử Nguyễn Thuận thành tâm dâng lên phẩm vật cúng dường mười phương Tăng

Toàn cảnh Đại Lễ

Tin tức liên quan